Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Forvarsel om årsmøte 2020
Publisert 26.01.2020
Til eiere i Boligsameie Urtehagen.

Ordinært årsmøte i Boligsameie Urtehagen vil bli avholdt på Fellesrommet i Sameiet tirsdag 31.mars 2020, kl. 18.00.

Frist for innmelding av saker er 12.02.2020.


For å sikre effektiv og god behandling av slika saker på årsmøtet, ber styret om følgende:
- Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
- Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak som årsmøtet stemmer over
- Hvis en sak ansees som lite egnet for behandling på årsmøtet, vil styret drøfte med deg om saken heller skal behandles på et styremøte etter årsmøtet.

Innmeldte saker må leveres skriftelig på epost til styret styret@urtehagen2426.no innen fristen.

Egen innkalling til årsmøtet med vedlegg, sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte. Dette blir sendt elektronisk. 

Med vennlig hilsen,
Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Lei fellesrommet i bakgårdenLes mer

Her er vi

Urtegata 24-26
0187 Oslo